Tuesday, September 6, 2011

Kita semua pelakon..

"Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.." (Muhammad:36)


No comments: